Pre firmy

S našou ponukou dostane podpora zdravia vašich zamestnancov zelenú. Náš firemný program je  prispôsobený vašim potrebám a požiadavkám. Ponúkame vám tréningy priamo u Vás na pracovisku, v jeho blízkosti, na atletickom štadióne alebo v prírodnom prostredí vhodnom pre šport. 

 

Pose Method® -  bežecký workshop správnej techniky behu pre firemné tímy

Obsah workshopu:
1.časť  Teoretický popis a východiská POSE METHOD® - správnej techniky behu, ppt prezentácia
            /školiaca miestnosť alebo firemné priestory vo vašej spoločnosti/

2.časť  Praktická časť workshopu:

  • bežecké rozcvičenie, dynamická rozcvička a analýza bežeckej techniky
  • bežecké cvičenia a drily rozvíjajúce správnu techniku behu podľa pose method running
  • zhrnutie workshopu – sylaby základných drilov a cvičení
  • videonahrávka behu každého účastníka
Termíny: počas celého roka.
Trvanie a druh workshopu: jednorazový workshop v trvaní min. 1h 30m (bez teoretickej časti), podľa dohody môže byť pripravený pre firemný teambuilding event na celý deň 2h doobeda, 2h poobede
Počet účastníkov: minimálne 5, maximálne 20 osôb
Miesto: na základe vzájomnej dohody, v blízkosti sídla vašej spoločnosti, park, štadión, rovinatý terén
 

 

Kurzy bežeckej terapie

Bežecké kurzy predstavujú perfektný srdcovocievny tréning. Redukujú nebezpečenstvo srdcových ochorení a nimi podmienené výpadky zamestnancov. Behať vie a môže principiálne každý. Chybným tréningom (často príliš intenzívnym) však často dochádza k zraneniam a preťaženiu. Namiesto upevnenia zdravia sa deje presný opak .Bežecké kurzy pod odborným vedením sú vhodným riešením. Základný kurz trvá 10 týždňov. Naše skúsenosti potvrdzujú, že zábrany zamestnancov, vykonávať telesné aktivity sú práve pri behaní najnižšie. Skupinové zážitky, ku ktorým dochádza počas bežeckých kurzov sa následne pozitívne prenášajú do medziľudských vzťahov v rámci firmy. 

Objednať firemný kurz bežeckej terapie pre zamestnancov

 

Máte viac otázok alebo sa chcete s nami stretnúť? Kontaktujte nás !

 

Vaše názory

Prosím opíšte prvé 4 písmená zo slova TERAPIA