Technika behu

Správna technika behu umožňuje behať bez zranení, efektívne a s radosťou. Beh je zručnosť, ktorú sa treba učiť. 
 

Je jedno, či beháte dlhé alebo krátke trate, pestujete kolektívny šport, alebo využívate beh pri svojej profesii. Správnu techniku behu potrebujete takmer v každej športovej disciplíne. Správnym vykonávaním pohybov pri behu znižujete zaťaženie organizmu, zlepšujete spotrebu kyslíka v organizme, zvyšujete efektívnosť behu a chránite sa pred zraneniami.  

pose methodČo je POSE METHOD®? 
Je metóda a štandard správnej bežeckej techniky. Učí sa na celom svete. Zameriava sa na využitie gravitácie pri behu a odpruženie dopadu na zem. Odbúrava návyk behania po pätách a pomáha znižovať pôsobenie vonkajších síl, ktoré pri behu negatívne pôsobia na kĺby. Vedecké štúdie na túto tému si môžete prečítať tu
Žiaľ, 70 až 85% všetkých bežcov utrpí minimálne raz ročne bežecké zranenie. Aj napriek tomu,že bežecká obuv je z roka na rok "inovatívnejšia" a "revolučnejšia". Našim cieľom je minimalizovať riziko zranení našich bežcov, ktorému sú vystavení pri behaní nesprávnou technikou. Zároveň si zlepšujú bežeckú výkonnosť a môžu behať do vysokého veku.

______________________________
 

Prečo sa mám učiť správne behať?
 

Správna technika behu je dôležitá pre každého kto behá. Zlepšenie techniky behu vedie k lepšiemu využívaniu svalovo-šľachovej sústavy a podporuje rozvoj špecifických svalových skupín:  sú dôležité pre správny postoj pri behu, došľap na zem a  kadenciu behu.  Správne postavenie tela je základom pre tréning došľapu a ten zase ovplyvňuje kadenciu, ktorou bežíme. Inak povedané, budete sa pri behu cítiť dobre, bude sa vám behať ľahko a beh vás bude baviť ešte viac.

Na workshope správnej techniky behu s bežeckou terapiou porozumiete behu teoreticky aj prakticky. Naučíte sa vykonávať špecifické bežecké drily a cvičenia, ktoré zlepšujú koordináciu pohybov a odhalia chyby, ktoré pri behu robíte. Zistíte ako bežíte, v porovnaní so štandardom správnej techniky, aká úlohu má pri behu ohybnosť, kľbová pohyblivosť a svalová pružnosť. A vyhnete sa zraneniam. 

Info o workshopoch tu

 

Vedecké štúdie

Uvedený zoznam vedeckých štúdií Pose Method neobsahuje všetky vydané články, vedecké publikácie a štúdie. Výskum tu uvedený je dostupný širokej verejnosti.

  • Reduced Eccentric Loading of the Knee with the Pose Method® of Running: Regan E. Arendse, Timothy D. Noakes, Liane B. Azevedo, Nicholas Romanov, Martin P. Schellnus and Graham Fletcher (MRC/UCT Excersise Science and Sports Medicine Reserch Unit. Department of Human Biology, Faculty of Health Sciences, University of Cape Town, SOUTH AFRICA; and University College of the Fraser Valley, BC, CANADA)
  • Gravity’s Role in accelerated Running – A Comparison of an experienced Pose Method® and Heel-Toe-Runner: Graham Fletcher, Tom Korff, Lee Romer, Dave Brown, Nicholas Romanov (University of the Fraser Valler, 33844 King Rd, Abbotsford, BC, Canada, Sheffield Hallam University, Sheffield, England, Posetech, Miami, FL, USA)
  • A Comparison of Pedaling Mechanics in Experienced Pose and Traditional Cyclists: Graham Fletcher, Marcus Dunn, Nicholas Romanov (University of the Fraser Valley, BC, CANADA, Pose Tech Inc., Miami, FL, USA, Brunel University, London, UK)

Ďalšie štúdie a výskumné práce